|

Σύμβουλοι Επιχειρηματικότητας

  • Menu

    Νεα

    Προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία είναι γεγονός.

     

    Learn More

Book an appointment using SetMore

Ver.: 4.08.42| Last Update :  22/12/15 - 12h